Wrocław ma swój Szlak Krasnali a Poznań ma Szlak Legend dla Dzieci. Już jutro premiera nowej ciekawej propozycji dla najmłodszych. Trasa szlaku legend prowadzi do miejsc-symboli związanych z poznańskimi legendami.

Projekt został zrealizowany przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT ze środków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego i jest skierowany do dzieci w wieku 6–10 lat. Wytyczonych zostało 10 przystanków – szlak rozpoczyna się w Starym Korycie Warty, a kończy na Placu Wolności. Każdy kolejny punkt trasy to pewna historia. Są opowieści dobrze znane, jak legenda o koziołkach, ale są też mniej znane, jak choćby legenda „O pustelniku z Muszej Góry”, związana z ostatnim przystankiem na szlaku.

A więc ruszajmy na szlak!

Pierwszy przystanek
Park stare koryto Warty – Legenda o założeniu Poznania.

Legenda o miejscu, gdzie spotkali się i rozpoznali po latach trzej bracia: Lech, Czech i Rus. Ku upamiętnieniu niezwykłego spotkania, Lech postanowił zbudować gród, który nazwał Poznań.

Drugi przystanek
Wylot ulicy Czartoria na ulice Chwaliszewo – legenda o krawcu z Chwaliszewa.

Legenda opowiada o pomysłowym krawcu, który szył tak, że go sam władca chwalił.

Trzeci przystanek
Plac Międzymoście – legenda o złotym krzyżu z Chwaliszewa.

Legenda opowiada o straszliwej powodzi, która nawiedziła Poznań, i jej nagłym zakończeniu.

Powstałe na kilku wyspach Chwaliszewo było przez ponad 350 lat odrębnym miastem, a w czasach świetności konkurowało z samym Poznaniem.
Dziś Chwaliszewo znowu zaczyna pięknieć. Na trasie Szlaku Legend są aż dwa chwaliszewskie przystanki.

Czwarty przystanek
Ulica Klasztorna – legenda o rogalach świętomarcińskich.

Legenda opowiada o powstaniu najbardziej znanych poznańskich łakoci.

Piąty przystanek
Plac Kolegiacki – legenda o poznańskich koziołkach.

Pomnik koziołków ustawiono w tym miejscu w 2002 roku.
Koziołki są jednym z najbardziej charakterystycznych symboli Poznania. O tym wie chyba każde dziecko. Ale z jakim wydarzeniem z historii Poznania wiąże się ich obecność na ratuszu i dzięki komu się tam znalazły? To może nie być już tak oczywiste.

Szósty przystanek
Ulica Świętosławska wiodąca wprost do fary – legenda o wołowej skórze.

Legenda opowiada o tym, jak mnisi dzięki mądrości i sprytowi przechytrzyli króla pruskiego i wybudowali świątynię.
Świętosławska to uliczka urokliwa i jedna z najstarszych w mieście, początkowo nazywana była Kozią. Nazwę uznano jednak za zbyt pospolitą dla powstających tu dostojnych budynków i zmieniono, na Jezuicką. Obecna nazwa wzięła się od kościoła św. Stanisława (dzisiejszej fary).
Z powstaniem tego kościoła związana jest „matematyczna” legenda, no bo trzeba dużo wyobraźni i sprytu by taki budynek zmieścić na jednej wołowej skórze. A tak to właśnie było. No, przynajmniej w legendzie.

Siódmy przystanek
Stary Rynek – legenda o królu kruków.

Legenda opowiada o tym, jak dobry uczynek hejnalisty pomógł ocalić mieszkańców Poznania.


Ósmy przystanek
Zbieg ulic Masztalarskiej i Wronieckiej – legenda o poznańskich rurach.

Poznańskie rury, zwane też dachówkami, a przed wojną trąbami. Próżno szukać wzmianek o pierwszym wypieku, zaś przepis jest pilnie strzeżoną tajemnicą. W dodatku nie można ich kupić w cukierni!
A z czym Wam kojarzą się rury? Spojrzycie na dach kościoła na rogu ulic Masztalarskiej i Wronieckiej.

Przystanek dziewiąty
Wzgórze Przemysła – legenda o tym, jak diabły chciały zatopić Poznań.

Nieco tajemnicze było pojawienie się wzgórza, na którym znajduje się królewski zamek Przemysła. Przyczyniły się do tego same diabły, którym nie powiódł się plan zatopienia Poznania.


Przystanek dziesiąty
Plac Wolności – legenda o pustelniku z Muszej Góry.

Ostatni, dziesiąty, przystanek na szlaku. Plac Wolności na początku zwano Plajtą, kiedyś to była góra. A skąd się wzięła jej nazwa? Być może od pozornie niewinnej muszki, z którą zadał się Alojzy, bohater historii O pustelniku Muszej Góry?

Wszystkie legendy możecie przeczytać a nawet posłuchać na stronie Poznańskiego Szlaku Legend dla Dzieci. Gorąco zachęcam do odwiedzenia strony a później wybrania się na spacer szlakiem legend.

Trasie towarzyszą następujące publikacje: książka ze zbiorem dziesięciu legend, folder (mapa szlaku i gra miejska).