Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Poznań na XIX-wiecznych fotografiach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

5 września, 2022 - 10:00 - 17:00

Zapraszamy serdecznie na wystawę towarzyszącą Międzynarodowemu Kongresowi Nauk Historycznych w Poznaniu
CISH – XXIII KONGRES (ichs2020poznan.pl)
22 sierpnia – 5 września 2022
Wystawa łączy dwa wątki: Poznań – miasto, w którym odbywa się XXIII Kongres Nauk Historycznych oraz Historię – pokazując jego przeszłość utrwaloną na najstarszych fotografiach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Poznań aż do początku XX wieku był miastem otoczonym murami miejskimi: do końca XVIII wieku – murami średniowiecznymi, później – pruskimi fortyfikacjami Twierdzy Poznań (Festung Posen). Do dziś jest miastem „kompaktowym”, którego główne zabytki i atrakcje skupione są na stosunkowo niewielkim obszarze. To dziedzictwo historii, a jednocześnie turystyczna zaleta – miasto można zwiedzić w ciągu dwudniowego zaledwie pobytu.
Prezentowane fotografie dokumentują – w układzie zasadniczo zachowującym porządek chronologiczny – wygląd miasta XIX-wiecznego, od najstarszych ujęć pochodzących z lat pięćdziesiątych aż do zdjęć lotniczych z ostatniego roku I wojny światowej.
Wystawa niniejsza odzwierciedla główny obszar zainteresowań pracowni, w której gromadzone są dokumenty z zakresu ikonografii historycznej Poznania i Wielkopolski, związane z miejscami, ważnymi wydarzeniami i wybitnymi postaciami. Prezentuje niewielki fragment wybrany z najbogatszej, publicznie dostępnej tego typu kolekcji.
————————
Poznan in the 19 th century photographs in the collection University Library
The exhibition combines two themes: Poznań – the city where the XXIII Congress of Historical Sciences takes place, and History – showing its past recorded in the oldest photographs in the collections of the University Library in Poznań.
Until the beginning of the 20th century, Poznań was a city surrounded by city walls: until the end of the 18th century – with medieval walls, later – with the Prussian fortifications of the Poznań Fortress (Festung Posen). To this day, it is a „compact” city, the main monuments and attractions of which are concentrated in a relatively small area. It is a heritage of history, and at the same time a tourist advantage – the city can be visited during just a two-day stay.
The presented photographs document – in a chronological order – the appearance of the nineteenth-century city, from the oldest shots from the 1850s to aerial photos from the last year of World War I.
This exhibition reflects the main area of interest of the Graphic Material Division, which collects documents on the historical iconography of Poznań and Greater Poland, related to places, important events and outstanding figures. It presents a small fragment selected from the richest publicly available collection of this type.

Miejsce wydarzenia

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. Franciszka Ratajczaka 38/40
Poznań,
+ Google Map